6978974385 Δέλτα Λαρίσης - Τρικάλων, Τρίκαλα geranometaforikiodysseas@gmail.com